MENU

Kontakt

Korešpondenčné údaje

Naše Slovenské produkty s. r. o.
Veterná 59
036 01 Martin

Kontakty
www.slovenskyvyrobca.sk
slovenskyvyrobca@slovenskyvyrobca.sk
sv.registracia@gmail.com

Ing. Jana Meriač /konateľka/
0905 644 197

Ing. Róbert Ďurík /obchodný riaditeľ/
0905 284 449
robertdurik@gmail.com

Fakturačné údaje

Naše Slovenské produkty s. r. o.
Veterná 59
036 01 Martin

Platobné údaje
VÚB Banka a. s. 036 01 Martin
Č. ú.: 323 875 9651/0200
IBAN: SK 900 200 000 000 323 875 965 1
IČO: 47 138 980
DIČ: 2023753688

Reklama

Partneri

Facebook