MENU

Registrácia

Pravidlá používania komerčného blogu

Prevádzkovateľom slovenskyvyrobca.sk/blog sú Naše Slovenské produkty s. r. o., Veterná 59, 036 01 Martin.

Uvedením slovenskyvyrobca.sk/blog sme vytvorili ďalšie možnosti na rozšírenie služby hlavnej web stránky www.slovenskyvyrobca.sk  pre výrobcov a spotrebiteľov.  Celý obsah zverejňovaný na slovenskyvyrobca.sk/blog je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi, alebo s prevádzkovateľom.

Komerčný blog na slovenskyvyrobca.sk/blog môžu mať všetci čo sú zaregistrovaný na www.slovenskyvyrobca.sk , ktorí sa pravdivo zaregistrujú na slovenskyvyrobca.sk/blog podĺa pripravenej registračnej tabuľky. Údaje z registrácie blogera budú použité výhradne len na účely prevádzkovania slovenskyvyrobca.sk/blog. Prevádzkovateľ tieto údaje nezverejní a bude s nimi nakladať v súlade so zákonom 428/2002 Z. z.

Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť slovenskyvyrobca.sk/blog širokej verejnosti na propagáciu a diskusiu súvisiacu so slovenskými výrobcami a službami. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré nesúvisia so zámerom stránky www.slovenskyvyrobca.sk . Rovnako si prevádzkovateľ  vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, kde sa nachádzajú vulgarizmy a iné protizákonné vyjadrenia.

Služba komerčného blogu je bezodplatná pre zaregistrovaných na www.slovenskyvyrobca.sk . Spoplatnenie pre nezaregistrovaných je v súlade s tabuľkou zverejnenou v cenníku na www.slovenskyvyrobca.sk .

Služba komerčného blogu sa riadi v súlade s cenníkom služieb, prípadne dohody o výške a spôsobe platby.

Počas registrácie blogera (a pri registrácii na komentovanie článkov)  budú údaje použité výhradne len na účely prevádzkovania slovenskyvyrobca.sk/blog. Prevádzkovateľ tieto údaje nezverejní a bude s nimi nakladať v súlade so zákonom 428/2002 Z. z.

Bloger pod vlastným menom nesmie zverejňovať cudzie texty. Ak musí použiť aj cudzí text musí zverejniť autora v súlade s autorským právom.

Bloger môže šíriť vlastné názory tak, aby nezasahovali do práv tretích osôb.

Obsah článku, ktorý nebude zodpovedať hore uvedeným pravidlám, môže prevádzkovateľ odstraňovať  bez predchádzajúceho súhlasu blogera.

Pravidlá používania osobného blogu

Prevádzkovateľom slovenskyvyrobca.sk/blog sú Naše Slovenské produkty s. r. o., Veterná 59, 036 01 Martin.

Uvedením slovenskyvyrobca.sk/blog sme vytvorili ďalšie možnosti na rozšírenie služby hlavnej web stránky www.slovenskyvyrobca.sk  pre výrobcov a spotrebiteľov.  Celý obsah zverejňovaný na slovenskyvyrobca.sk/blog je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe ich zmluvných vzťahov s blogermi, alebo s prevádzkovateľom.

Osobný blog na slovenskyvyrobca.sk/blog môže mať akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa pravdivo zaregistruje na slovenskyvyrobca.sk/blog podľa pripravenej registračnej tabuľky.

Prevádzkovateľ má záujem sprístupniť slovenskyvyrobca.sk/blog širokej verejnosti na propagáciu a diskusiu súvisiacu so slovenskými výrobcami a službami. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, ktoré nesúvisia s touto problematikou. Rovnako si vyhradzuje právo odmietnuť príspevky, kde sa nachádzajú vulgarizmy a iné protizákonné vyjadrenia.

Služba osobného blogu je bezodplatná, prevádzkovateľ nemôže preto žiadať od blogera odmenu za publikovanie článkov. Na druhej strane nemôže bloger od prevádzkovateľa žiadať odmenu za publikovanie.

Služba komerčného blogu sa riadi v súlade s cenníkom služieb, prípadne dohody o výške a spôsobe platby.

Počas registrácie blogera (a pri registrácii na komentovanie článkov)  budú údaje použité výhradne len na účely prevádzkovania slovenskyvyrobca.sk/blog. Prevádzkovateľ tieto údaje nezverejní a bude s nimi nakladať v súlade so zákonom 428/2002 Z. z.

Bloger pod vlastným menom nesmie zverejňovať cudzie texty. Ak musí požiť aj cudzí text musí zverejniť autora v súlade s autorským právom.

Bloger môže šíriť vlastné názory tak, aby nezasahovali do práv tretích osôb. Na osobnom blogu nie je možné zverejňovať reklamu tretích osôb.

Obsah článku, ktorý nebude zodpovedať hore uvedeným pravidlám, môže prevádzkovateľ odstraňovať  bez predchádzajúceho súhlasu blogera.

REGISTROVAŤ SA

Po registrácii sme pre Vás pripravili rýchly návod, ako pridať svoj článok na tento blog. Nájdete ho tu.

Reklama

Partneri

Facebook