logo

Poľnohospodárstvo
videoSoaphoriaSHP a.s.RaweaZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

     Zúčastnil som sa Multiplikačného podujatia projektu Erasmus KA2+, ktoré organizovali koordinátori z Technickej univerzity vo Zvolene.

     Jednotlivé prednášky sa zaoberali poľnohospodárstvom komplexne. Od hospodárenia na farmách až po celkový dizajn vytvárania krajiny.
    
     Zameranie jednotlivých prác a ich výsledkov si zaslúži zverejniť aj pre širšiu verejnosť.
Dôvod? Týka sa to primárne poľnohospodárskej verejnosti, sekundárne nás všetkých. Pretože sa to týka nás všetkých pokladám za vhodné dať možnosť zoznámiť sa s výsledkami práce prednášajúcich aj širšiu verejnosť. Dôležité však je, aby sa aktivity prednášajúcich dostali do celospoločenského povedomia. A tak sa stali celospoločenským prínosom. 
 
     Aby boli prínosom pre všetkých,  pokúsim sa získať od prednášajúcich krátke zhrnutie ich prednášok.
 
     Z prednášok príspevkov z praxe vyplynula nutnosť  spojiť sa, aby si mohli vymieňať návrhy na zákony a tak získali možnosť presadzovať zákony zodpovedajúce praxi.
Na základe jednotlivých prednášok sa mi potvrdila roztrieštenosť v poľnohospodárstve tak ako v iných oblastiach podnikania.
     Tento stav vyhovuje len politickým stranám a ich ministrom, ktorí ich zastrešujú. Ministri teda zákonite plnia vôľu strán a ich jednotlivcov. Spoločne teda môžu robiť zákony pre seba, tak ako to vyhovuje úzkej skupine ich členov.
 
     Či chceme, alebo nie. Všetci sme závislí na vytvorených zákonoch a vyhláškach aj keď vieme, že sú niekedy robené pre úzku skupinu ľudí.

Máme dve možnosti.
  1. Pokračovať v súčasnom trende .
Trpieť a rozčuľovať sa, že zákony nie sú v prospech ľudí čo sa nimi musia riadiť pri vytváraní hodnôt. Z jednotlivých prednášok bolo zrejmé, že takto formulované zákony zaťažujú časovo aj psychicky. Čo je len na škodu pri reálnej práci.
  1. Spojiť sa.
Dôvod spájania po jednotlivých oblastiach.
     Získať celospoločenskú silu pri recenziách a kritike súčasných zákonov. Ak sa ukáže , že súčasný zákon je nevyhovujúci pre prax. Spojením sa získa sila pýtať. Kto (menovite) navrhol takýto zákon?  Spojením sa tiež zvýšia šance so všetkou vážnosťou sa podieľať na tvorbe nových zákonov.
 
Vrátim sa však k podujatiu.
V kritických vystúpeniach boli aj pozitívne postrehy. V niektorých vystúpeniach bolo ukázané ako je možné motivovať a vychovávať mládež a tiež školopovinné deti k lepšiemu vzťahu k učeniu  a k poľnohospodárstvu.  
 
Potešilo ma tiež, že sa našli aj starostovia obcí,  ktorí praktickými krokmi pomohli k tradičnému poľnohospodárstvu ich regiónu.
 
Ďakujem organizátorom podujatia a prednášajúcim za ich zmysluplné prednášky.
 
 Ďurík Róbert
 Nenašli sa žiadní výrobcovia