logo

KAMEA diamondvideoSoaphoriaSHP a.s.CITY STONE DESIGNZnačka kvality SKKvalita z našich regiónovOpasok.sk

Aktuality

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019.

 Vyhodnotenie Štatistického úradu úzko súvisí s výrobcami a s nami spotrebiteľmi.

Citát zo štatistiky.
„Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %“.
Hrozné číslo, tých 4,1% pociťujeme všetci.
     Môžeme s tým niečo robiť? Nárast cien síce určujú nadnárodné spoločnosti o ktorých sme už písali. Nechápem ako sme mohli beztrestne  darovať všetko čo pre nás zarábalo. A my sa takmer nečinne prizeráme ako peniaze idú mimo republiky.
Stále s tým niečo môžeme urobiť i keď len čiastočne. 
Aby sme s tým mohli niečo urobiť je vytvorená táto web stránka, ktorá to umožňuje vo viacerých rovinách.
Stačí sa spojiť. Ako?
Stačí web stránku využívať vo viacerých rovinách:
Tak si vytvoríme podmienky na zníženie možnosti určovať nekontrolovateľné zvyšovanie cien.

Ďalší citát zo štatistiky.
Vzrástli ceny. „potraviny a nealkoholické nápoje o 2,9 %“.
Tu môžeme spraviť podstatne viac.
     Sme krajina v ktorej bolo skutočne rozvinuté poľnohospodárstvo. Poľnohospodári dokázali zabezpečiť 90% sebestačnosť. Teraz to je okolo 30%. Z toho vyplýva takmer žiadna potravinová bezpečnosť. A vznikla absolútna potravinová závislosť na tých čo určujú ceny. A ešte aby sa zhoršila situácia, liberáli chcú zrušiť dotácie na poľnohospodárstvo. (To už by sa len zdvihli ceny !!!).
    Do týchto úvah radšej nejdem.
     Podstatná je znovu otázka. Môžeme s tým niečo robiť?
Odpoveď znie. Áno môžeme s tým niečo urobiť. V tejto oblasti oveľa viac ako v predchádzajúcej oblasti.
Stačí ak svojou registráciou ponúknu poľnohospodári slovenské produkty a služby.
     Výrobcovia potravín tak budú môcť využívať produkty našich poľnohospodárov.  
Spotrebitelia budú môcť kupovať potraviny od našich pestovateľov a chovateľov. O chutných a zdravých potravinách nehovoriac.
     Keď hovorím o chutných potravinách. Kúpil som mäso od chovateľa http://www.slovenskyvyrobca.sk/vyrobca/raweaPo mnohých rokoch som jedol aj chuťou skutočné mäso.
     Konečný efekt. Poľnohospodári budú mať odbyt. Ak budú mať odbyt tak rozšíria výrobu.      Zminimalizuje sa tak priestor na dovoz potravín, pretože každý z nás skonzumuje len určité množstvo potravín.  

     Podobne by som mohol pokračovať aj v ostaných oblastiach. Zastavím sa predsa len u zdravotníctva
 Vzrástli ceny. „zdravotníctvo o 2,4 %“.
Kladiem si otázku. Prečo?  
Odpoveď znie rovnako. Nadnárodné spoločnosti.
     Darovali sme beztrestne domáci farmaceutický priemysel aby zarábal mimo republiky. Dokonca aj hadica na Sone, ktorá sníma obraz priamo z tela. Stojí u nás 1 200,- € a v Rakúsku 300,- €. Takže. Prečo?
 
Celú časť článku zo štatistické úradu si môžete prečítať tu:  https://slovak.statistics.sk
Ja som vybral tú najpodstatnejšiu časť.
 
apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %;
reštaurácie a hotely o 3,6 %;
potraviny a nealkoholické nápoje o 2,9 %;
rozličné tovary a služby o 2,7 %;
zdravotníctvo o 2,4 %;
alkoholické nápoje a tabak o 1,8 %;
nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %;
rekreácia a kultúra o 1,4 %;
vzdelávanie o 1 %;
pošty a spoje o 0,8 %;
odevy a obuv o 0,6 %.
Klesli ceny v doprave o 1,6 %.
V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.
 
Verím, že tieto informácie pomôžu k zamysleniu. Prečo sa reálne spojiť v prezentácii a diskusii.